parallax background

Exerceix professionalment en dues grans àrees:

  • El dret privat, que tracta d’aquelles matèries que concerneixen a les relacions entre persones o empreses privades.
  • El dret públic, que regula l’activitat de l’administració, tant local com autonòmica i estatal. És especialista en la defensa dels ciutadans i empreses privades en front de l’administració.

Assessorament legal